Algemene voorwaarden:

 

Alle verkopen vallen onder het Belgisch wettig stelsel, bij geschillen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

Indien deze niet voldoen, het wettelijk stelsel van het land van de koper.